•  آدرس : تهران -خیابان ستارخان -خیابان باقرخان غربی – پلاک ۸۳ – واحد ۶
  •  تلفن: ۶۶۱۲۷۵۲۲-۲۱-۹۸+
  •  نمابر: ۶۶۵۶۱۶۷۵-۲۱-۹۸+
  •  پست الکترونیک: info@pishgamansedayesahne.com

 

مدیران در شرکت پیشگامان صدای صحنه   :

علی هزارخوانی ،عنوان :مدیر عامل ، ایمیل : MD@pishgamansedayesahne.com

علی اصغر هزارخوانی ،عنوان :مشاور عالی مدیر عامل، ایمیل : advisor@pishgamansedayesahne.com

علیرضا کبریایی ، عنوان : مدیریت فنی ، ایمیل : technical@pishgamansedayesahne.com